SOL & BAD

Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar!
De flesta barn drunknar i den nära omgivningen – i badkar, vid badplatser, eller i trädgårdspooler.

Här lär du dig mer om hur du kan förebygga drunkningsolyckor.

     Hemmet

     Trafiken

     Sol & Bad

     Första hjälpen