BVC

Upptagningsområde: Barnhälsovården Helsingborgs Barnavårdscentral erbjuder kostnadsfri BVC i Skåne.

All personal har genomgått HBTQ utbildning via RFSL

Psykolog: Om du behöver råd och stöd angående Dig och ditt barn finns möjlighet att träffa kurator/ eller psykolog.

Varmt välkomna!

     Barnhälsovårdsprogrammet 

     Vaccinationer  

     Amning

     Föräldragrupp

     Barnsäkerhet

     Sjuka barn