FÖRÄLDRAGRUPP

I föräldragrupperna på Helsingborgs Barnavårdscentral får Ni tillgång till ny kunskap och chansen att träffa andra föräldrar i samma livssituation. Tid ges alltid för Er att utbyta tankar och erfarenheter med oss och med varandra.

Vi välkomnar Er också till Baby Café på vår familjecentral – Familjecentralen Högaborg – på tisdagar kl.9-12. Där träffas vi och pratar kring olika teman, t.ex. språk, lek och infektioner.

     Barnhälsovårdsprogrammet 

     Vaccinationer  

     Amning

     Föräldragrupp

     Barnsäkerhet

     Sjuka barn