HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar, där träffar ni  Helena, Malin, Kristina eller Eva, vi kallar även till Barnläkare Henrik Herløv -Nielsen för barnläkarundersökning.

HEMBESÖK

Alla nyfödda barn erbjuds hembesök av Helena, Malin, Kristina eller Eva som tar kontakt med dig några dagar efter hemkomsten från BB. Har du frågor innan vi har hört av oss, är du välkommen att ringa.

Det här ingår i barnhälsovårdens basprogram:

Barnets ålderTyp av besök
0-3 veckorHembesök från BVC av sjuksköterska efter hemkomst från BB. 1-2 hälsobesök hos sjuksköterska.
4 veckorHälsobesök hos läkare och sjuksköterska
6-8 veckorHälsobesök hos sjuksköterska + mammasamtal + Rotarix, dos 1
3 månaderHälsobesök hos sjuksköterska + vaccination + Rotarix, dos 2
4 månaderHälsobesök hos sjuksköterska + partnersamtal
5 månaderHälsobesök hos sjuksköterska + vaccination
6 månaderHälsobesök hos läkare och sjuksköterska
8 månaderHembesök från BVC av sjuksköterska.
10 månaderHälsobesök hos sjuksköterska.
12 månaderHälsobesök hos läkare och sjuksköterska + vaccination.
18 månaderHälsobesök hos sjuksköterska + vaccination
2,5 årHälsobesök hos sjuksköterska.
3 årHälsobesök hos läkare och sjuksköterska
4 årHälsobesök hos sjuksköterska.
5 årHälsobesök hos sjuksköterska + vaccination.
Vad händer under BVC-besöket?

https://www.1177.se/Skane/barn–gravid/vard-och-stod-for-barn/besok-pa-barnavardscentralen-bvc/

     Barnhälsovårdsprogrammet 

     Vaccinationer  

     Amning

     Föräldragrupp

     Barnsäkerhet

     Sjuka barn